Οι Κύπριοι διηγούνται ότι η αγία Ελένη … αφού βρήκε τον Τίμιο Σταυρό και επέστρεφε από τα Ιεροσόλυμα, σταμάτησε στην Κύπρο, είδε όλο το νησί κενό, καλυμμένο από πυκνά δάση, χωρίς κατοίκους και, επιθυμώντας να μαζέψει κόσμο, διέταξε να ανάψουν παντού πυρκαγιές, για να καθαρίσουν το έδαφος και να καταστρέψουν τα δηλητηριώδη ερπετά. Όταν εκτελέστηκε η διαταγή, η φωτιά πετάχτηκε παντού, εκτός από το μέρος που προαναφέρθηκε … γι’ αυτό ονομάστηκε Ακάμας.

Όταν επέστρεψε η αγία Ελένη στην Κωνσταντινούπολη, έστειλε στην Κύπρο αρκετό κόσμο, μοναχούς και λαϊκούς, και ίδρυσε την ίδια εποχή μερικές μονές και ναούς. Έστειλε επίσης αξιοσημείωτα τεμάχια του Ζωοποιού Ξύλου, τα οποία διασώζονται στον ναό του Τιμίου Σταυρού στα Λεύκαρα, ως σήμερα.